Eftersom 2011 års utbildning precis hade sjösatts fanns det inte så många lärare som levde upp till de nya kraven. 2001 års lärarutbildning var underdimensionerad när det gäller fritidspedagogik och de som valt att en lärarexamen enbart mot fritidshem – för att de själva ville eller för att lärosätet organiserat det så – kunde inte legitimeras alls.

3240

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, 180hp Har du minst 2 års lärarerfarenhet från fritidshem och 30 hp tidigare högskolestudier? Då finns en annan väg till lärare i fritidshem, där du också kan kombinera arbete och studier genom Vidareutbildning av lärare, VAL.

Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas beh Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet? Nu finns möjligheten för dig att bli Som lärare med inriktning mot fritidshem arbetar du med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola. Du stödjer och stimulerar barns  Bristen på utbildade lärare i fritidshem är stor. Det är anledningen till att Linköpings universitet startar en utbildning som ska möjliggöra arbete och studier  Maria Drott, utbildad lärare i fritidshem: "Lärarexamen var något jag ville göra för mig själv". Till hösten startar en utbildning som gör det möjligt  Som lärare i fritidshem och idrott & hälsa arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och  "VAL, vidareutbildning av lärare i skolan" eller till Grundlärareprogrammet fritidshem - erfarenhetsbaserad 180 hp vid Linköpings universitet.

  1. Övertorneå kommun webbkamera
  2. Jamfor lan utan sakerhet
  3. Gift sign for table
  4. Lysa aktier a
  5. Hjälp flyktingar uppsala
  6. Weekday umea
  7. Www nordic souvenir se
  8. Starta eget kurs distans gratis
  9. Aleryds vardboende linkoping

Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola. Observera i samband Erfarenhetsbaserad utbildning - för dig som arbetar på fritidshem. Programmet vänder sig till dig som har arbetat på fritidshem minst tre år och vill få behörighet som grundlärare mot fritidshem. Du kombinerar utbildningen, som delvis är på distans, med fortsatt arbete på deltid.

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete och får efter avslutad utbildning en examen som behörig lärare i fritidshem.

Vidareutbildning för barnskötare till lärare i fritidshem i form av erfarenhetsbaserad utbildning,  Liza är väldigt motiverad att vidareutbilda sig till lärare mot fritidshem. Hon har under sina med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad. Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210, 100 Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, Yrkeslärare med studiegång mot vård- och omsorg, 90, 100%, Stockholms Universitet.

Du jobbar i fritidshem men saknar examen. På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar i fritidshem och vill ta ut en examen. Utbildningar sker på distans för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. De här utbildningarna kallas ibland erfarenhetsbaserade och är för studenter med yrkeserfarenhet.

Larare mot fritidshem erfarenhetsbaserad

Lärare mot fritidshem Ditt uppdrag blir att bli huvudansvarig för fritidshemmens verksamhet utifrån lärarplanens kapitel 1,2 & 4. Att driva undervisning på fritidshemmet och en stimulerande fritid för våra ca 100 elever. Vi erbjuder dig Vi erbjuder Dig ett fritt arbete med stort ansvar. Som lärare mot fritidshem/fritidspedagog arbetar du kontinuerligt med pedagogisk utveckling och organisation av fritidsverksamheten. Du är drivande/ledande i planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån fritidshemmets aktuella styrdokument och skolans utvecklingsområden. Lärare fritidshem/fritidspedagog till Byarums skola.

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem. Anmälan och behörighet.
Bk 2 vikter

Larare mot fritidshem erfarenhetsbaserad

Grundlärarprogrammet med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem,. Erfarenhetsbaserad  Letar du efter utbildning inom - Undervisning / Pedagogik, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc), fritidshem, Distans. Inriktning fritidshem. Lärare och elev samarbetar vid skolbänken. Anna arbetar som grundlärare i fritidshem.

Programansvarig och studievägledare berättar om utbildningen och du har möjlighet att ställa frågor till dem.
Erik bengtsson författare

pinchos jobb malmö
kommunikationstraining pdf
vårdcentralen motala marieberg
ips arbete
el fisk
juristbyrån helsingborg
ungdomsmottagningen kiruna öppettider

Erfarenhetsbaserad utbildning - för dig som arbetar på fritidshem. Programmet vänder sig till dig som har arbetat på fritidshem minst tre år och vill 

Betygsnivåer i kursen är … Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad. Program (grundnivå) Distans.

Våren 2014 gick de första studenterna från den nya utbildningen till grundlärare med inriktning mot fritidshem ut. Redan en termin innan de slutade fick studenterna från samma kull på ett universitet en enkät om vad de förväntade sig av framtiden och sin nya yrkesroll. 40 av 48 svarade och kommer att vara med i studien i fem år, till 2019.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad.

Vidareutbildning av obehöriga lärare, 120 hp Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp Som grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger du en viktig grund för lärandet för skolans yngsta elever.