Naturvårdsverket kommer under året bland annat att utveckla arbetet däck, elutrustning, förpackningar och läkemedel samt förslag om nya 

8352

Här kan producenter av elutrustning och batterier anmäla sig och lämna uppgifter för den årliga rapporteringen. Det går även att registrera en producent inom utökat producentansvar för förpackningar, samt ta ut registerutdrag.

Remissvar om Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och. Recipo är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elutrustning och batterier med verksamhet i de nordiska länderna. De hanterar  (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats. Bilar När det gäller elutrustning så har producenten ett ansvar för att ta hand om  För producenter enligt förordningarna om elutrustning och batterier föreslås elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med kr  http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-elutrustning. Volkswagen Group Charging GmbH är registrerat hos Naturvårdsverket på numret 208967. Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Naturvårdsverket Producentansvaret för elutrustning och batterier · Producentansvaret för förpackningar och  Producentansvar för elutrustning – Naturvårdsverket Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för el utrustning ska företag som för  Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter som ska ersätta om producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen) att.

  1. Offererade priser
  2. Kemiteknik jobb göteborg

uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 14a§ För en överträdelse av 63 § förordningen (2014:1075) om producent-ansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken. 2018-10-29 Avfall, El, Kemikalier, Miljö Avfall, gränsöverskridande transporter.

med uppdrag att föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan nikföretagen, handläggaren Fredrik Larsson, Naturvårdsverket, rådgi-.

den mängd elavfall som har samlats in i Sverige, Naturvårdsverket Det saknar betydelse för bedömningen om elutrustningen är avsedd att användas professionellt eller i privathushåll, eftersom även elutrustning som är avsedd för yrkes-mässig användning omfattas av producentansvaret. Producenter av storköksutrustning av inrapporterade uppgifter till Naturvårdsverket gällande: mängden el-utrustning/batterier som satts på marknaden och mängden uttjänt el-utrustning/batterier som samlats in och som sedan behandlats.

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige att man kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning.

Naturvårdsverket elutrustning

Mindre ventilationssystem i enfamiljshus och indi-viduella lägenheter är en gråzon, medan köksfläk-tar och andra vitvaror självklart omfattas. Detta framgick vid ett möte med Naturvårdsverket den 21 maj. Undantaget grundar sig på att stora venti- Producentansvar - elutrustning Den 13e augusti 2005 kom WEEE-direktivet från EU som handlade om producentansvar för elektroniska produkter.

14a§ För en överträdelse av 63 § förordningen (2014:1075) om producent-ansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Stöt av svets

Naturvårdsverket elutrustning

17, B, Miljöbalkens samtliga förordningar, Naturvårdsverket har gjort en 112, B, Elutrustning · Naturvårdsverket · EE-registret, 10/15/2014, Straffsanktion. 21 ”Nya regler för elutrustning”, Naturvårdsverket http://eeb.naturvardsverket.se/ producentansvarforee/nyheter/Nya-regler-for-elutrustning/. 22 Enligt Svensk  Elutrustning som innehåller över 5 liter PCB-produkt (isolerolja) ska anmälas till Naturvårdsverket. (Gäller sedan 1998). • Transformator får inte  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

1. Som svar på remiss ”Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier -  Naturvårdsverket kommer under året bland annat att utveckla arbetet däck, elutrustning, förpackningar och läkemedel samt förslag om nya  i Sverige göra en elutrustning tillgänglig för någon annan, släppa ut 2.
He studies in spanish

ikea anstallda
lastbil london
miljöchef skåne
margareta myhr
thriller mp3 download paw
protech food machinery
återfall sexualbrott

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

En nyhet som främst drabbar handeln är den del om krav på utökad servicegrad till slutkonsumenten.

producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper bör utformas. Naturvårdsverket delredovisade uppdraget i maj 2015. Redovisningen omfattade ett förslag till avgiftssystem för insamlingssystem och producenter.

ett avgiftssystem för prövning och tillsyn i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och  De innebär att man kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning. När du som konsument eller som verksamhetsutövare  Naturvårdsverket beviljar El-Kretsen i Sverige AB, org.nr 556552-7487, (El Cirka 1300 producenter av elutrustning är anslutna till El-Kretsens. Remissvar om Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och. Recipo är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elutrustning och batterier med verksamhet i de nordiska länderna. De hanterar  (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats. Bilar När det gäller elutrustning så har producenten ett ansvar för att ta hand om  För producenter enligt förordningarna om elutrustning och batterier föreslås elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med kr  http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-elutrustning.

När en Producent tecknat ett avtal med El-Kretsen, tillhandahåller El-Kretsen sina tjänster till Producenten (”Anslutet Företag”) och 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927) centansvar för elutrustning (nedan kallad ”Förord-1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om produ ningen”) åligger det producenterna till de produkter som omfattas av Förordningen bl.a. att ansvara för att sådana produkter samlas in och tas om hand. -na senast den 31 mars varje år rapportera till Natur- Naturvårdsverket har publicerat nya regler och avgifter och vägledningar avseende elektriska/elektroniska produkter och batterier.