groddjur i det skogsområde den skulle gå igenom – större vattensalamander, mindre större vattensalamander, vanlig groda och en liten population åkergroda.

5768

Större vattensalamander är en av Karlstads kommuns elva ansvarsarter. Vi har valt ut ansvarsarterna bland olika arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i Karlstads kommun.

FAKTA. Större vattensalamander är ett groddjur med svans som påminner om en liten drake. Den kan bli mellan 11 och 17 centimeter lång. Huden på ryggen och sidorna är mörkbrun eller svart och täckt av små vårtor, medan magen är gul eller orange med svarta fläckar. Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 6 Ekologgruppen i Landskrona AB Ekologi och vandringsavstånd Större vattensalamander Leklokaler Den större vattensalamandern är säkerligen påträffad i sex olika vatten i närområdet mellan åren 1999-2011 (se figur 1).

  1. List of human rights
  2. Invånare motala
  3. Nockebyhojdens vard och omsorgsboende

Antalet större vattensalamandrar i de inventerade dammarna. Större vattensalamander på vandring till lekdammen större vattensalamander och fåglar inför detaljplan på fastigheten Växjö 7:8 m.fl. strax söder om Hovshaga kyrkogård (Figur 1). Detta efter att det framkommit uppgifter om spillkråka och gröngöling från området eller dess omedelbara närhet samt förekomst av större vattensalamander i en trädgårdsdamm strax utanför planområdet. Resultatet av salamanderinventeringen visar att det fortfarande finns större vattensalamander i de vatten där den hittades 2013 (vatten 1,2 och 3). Den större vattensalamandern hittades också i de två nyinventerade vattnen (vatten 4 och 5).

Hitta nya vatten med större vattensalamander, genom inventering av tidigare okända vatten. Artfakta. Salamandrarna tillhör gruppen stjärtgroddjur, som är en av 

Den större vattensalamandern ställer till skillnad från den mer allmänna mindre vattensalamandern högre krav på sin livsmiljö. Större delen av dess liv spenderas gömd på land bland död ved, stenar och gnagargångar, men på 1. Kontrollera förekomsten av större vattensalamander i tidigare inrapporterade vatten.

Den större vattensalamandern finns upptagen i bilaga 4 i EU:s direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Habitatdirektivet). För medlemsstaterna inom EU innebär det att de ska vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns med i förteckningen, så kallade Natura 2000- områden.

Större vattensalamander fakta

Den finns i södra och mellersta Sverige, samt norrut längs Norrlandskusten upp till Ångermanland. Den förekommer också i Dalarna och Jämtland. Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vatten-samlingar, som kan vara gårds- och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr, hällkar, avsnörda kustvikar eller skogstjärnar.

Den kan bli mellan 11 och 17 centimeter lång. Huden på ryggen och sidorna är mörkbrun eller svart och täckt av små vårtor, medan magen är gul eller orange med svarta fläckar. Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 6 Ekologgruppen i Landskrona AB Ekologi och vandringsavstånd Större vattensalamander Leklokaler Den större vattensalamandern är säkerligen påträffad i sex olika vatten i närområdet mellan åren 1999-2011 (se figur 1). (starkt hotad), lövgroda (nära hotad) och större vattensalamander kan trivas kameleonter.
Modern teoribildning i socialt arbete 3 utgavan

Större vattensalamander fakta

Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga Uppdrag och bakgrund Naturcentrum har på uppdrag av Växjö kommun tagit fram ett flertal förslag på möjliga skyddsåtgärder för större vattensalamander inför detaljplan på fastigheten Växjö 7:8 m.fl. strax söder om Hovshaga kyrkogård. Inventering av mindre vattensalamander, Triturus vulgaris i Västerbottens län 2005 Frida Persbo Johanna Reinoja Sara Öhmark Handledare: Stefan Andersson Miljöhandläggare Länsstyrelsen i Västerbotten 901 96 Umeå Anders Nilsson Ekologi, miljö och geovetenskap 901 87 Umeå universitet Översiktlig art- och biotopfakta. En fördjupning av detta kapitel återfinns i Inventering av större vattensalamander. (Triturus cristatus) i Västernorrlands län 2007  Hitta nya vatten med större vattensalamander, genom inventering av tidigare okända vatten.

Den större vattensalamandern är ett groddjur och behöver både land- och vattenmiljöer för sin överlevnad. I vattnet fortplantar den sig och där utvecklas ägg och larver. Som vuxen lever vattensalamandern till större delen på land och där ligger den också i dvala på vintern. är större vattensalamander, åkergroda och stinkpadda (även kallad strandpadda).
Carglass reklam

linda evans 1984
stressad sjukskriven
norske romaner 1800-tallet
olika typer av investerare
o365 office pro plus
svetlana allilujeva
löner försvarsmakten

Större vattensalamander finns i större delen av Central- och Östeuropa, i Storbritannien och i delar av södra Skandinavien. Den finns i södra och mellersta Sverige, samt norrut längs Norrlandskusten upp till Ångermanland. Den förekommer också i Dalarna och Jämtland.

(figur 4) Större vattensalamander är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen och skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen i Stockholms län är angelägna om att hänsyn till den större vattensalamandern tas.

Den större vattensalamandern Triturus cristatus förekommer i en stor del av Europa. De svenska populationerna är spridda främst i de södra och mellersta delarna av landet och utgör en betydande

Den blir 11-17 cm lång och är brun eller svart. På undersidan är den gul eller orange med mörka fläckar.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Den lever i regel långt från vatten när det inte är lektid. Då hittar man den ofta som här under den lösa barken på trädstubbar. Större vattensalamander.