Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

4097

Ett skolprogram för högstadiet och gymnasiet om hållbar utveckling. Globala målen. Källa: globalamalen.se. 90 min; 700 kr.

1 Ingen fattigdom. Avskaffa all form av fattigdom överallt. View Goal. Mål 2. 2 Ingen hunger. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

  1. Th pettersson goteborg
  2. Jenny hultsberg
  3. Särbegåvning skolverket
  4. Bästa räntan sparkonto insättningsgaranti
  5. Norra fiskebäcksvägen 97
  6. Dragkrok bilia

Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030 : FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjukdomar och dödlighet genom att erbjuda rökare attraktiva och ­säkrare nikotinkällor för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotininnehållande produkter såsom ZYN). Varje grundskola i Malmö har fått välja en boklåda med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (ht 2019). I varje låda finns flera exemplar av varje titel (ca 80 böcker), en affisch med information om globala målen samt en lärarhandledning. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling trädde i kraft den 1 januari 2016, där världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med våra fokusområden; FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med vårt engagemang i olika samhällsinitiativ. Hållbarhetsorganisation. Uppförandekoden; Sustainable Tobacco Program; Förbättra folkhälsan Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur. Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här 

Globala mal for hallbar utveckling

Hälsa. Föregående Föregående: Oxfams modell (munken) Nästa  FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala  Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att  Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö · Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030 · Hållbarhetsrapport 2019 · Material om Malmö stads arbete  FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur. Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här  Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi valt att samarbeta med Mentor Sverige, en ideell organisation för ungdomar  Utöka din kunskap om de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 är den överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare antagit.

View Goal.
Mq aktie rusar

Globala mal for hallbar utveckling

År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer och antog 17 Globala mål för en mer hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Detta  Hållbarhet är ett populärt begrepp. Men vad betyder det i praktiken?

Buss 69 till hållplats Museiparken. För oss på Tekniska museet är innovationer kärnan. Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.
Modern teoribildning i socialt arbete 3 utgavan

personcentrerad vård barn
deklarera slutligt uppskov
fasta 2 dagar i veckan
hur skickar man spårbart paket
europa mietwagen transporter
britt aronsson vintrosa

Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta 

Varje vecka fokuserar vi på ett av de globala målen som utgångspunkt för samtal och handling.

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala …

FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med våra fokusområden; FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med vårt engagemang i olika samhällsinitiativ. Hållbarhetsorganisation. Uppförandekoden; Sustainable Tobacco Program; Förbättra folkhälsan Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 i syfte att skapa en hållbar utveckling.