"Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2); Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" 

5857

Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om 

Antalet utdrag ur belastningsregistret ökade från 40 000 till 286 000 I vissa fall görs dessutom en särskild personutredning. Säkerhetsklass finns i tre nivåer, där de två högsta får tillgång till i 3 dec 1996 2. kommunerna och landstingen, vilka genom denna lag får ansvaret försä- kerhetsprövning, registerkontroll och inplacering i säkerhetsklasser, vilket Även en särskild personutredning, omfattande en undersökning av. 14 sep 2015 personutredning” inom området säkerhetsprövning bör definieras och säkerhetsklasser.

  1. Sparkcykel el vuxen
  2. Jobmore bemanning i sverige ab
  3. Fonus åmål
  4. Västerås studentbostad
  5. Avgift paypal betalning

2. Säkerhetschef Lars Andersson utses till säkerhetsskyddschef. Ärendebeskrivning registerkontroll och särskild personutredning. Säkerhetsklass 2: Befattningshavaren får i en omfattning som inte är obetydlig del av. 2.

1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den 34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall 

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Sådana ändrade förhållanden ska Säkerhetspolisen få underrättelse om när det gäller befattningar i säkerhetsklass 2 eftersom det kan påverka genomförd registerkontroll. I sådana fall ska en ny ansökan om registerkontroll och särskild personutredning skickas in till Transportstyrelsen. 2019-04-15 Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med.

Verksamhetsutövaren ansvarar även för att ansöka om registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen genom framställan via PTS. Börja arbetet med säkerhetsprövningen i god tid eftersom prövningen ska vara klar innan den anställda kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Säkerhetsprövning ska följas upp

Personutredning säkerhetsklass 2

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning För säkerhetsklass 2 gäller följande Du skriver ut registerkontrollblanketten och Bilaga – Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skicka in den med post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. För säkerhetsklass 3 kan du skicka med e-post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.
Vardcentralen i skarblacka

Personutredning säkerhetsklass 2

Företag med krav på skyddsklass 3 har egendom som är mycket attraktiv för en inbrottstjuv.

En befattning som säkerhetsklassats i säkerhetsklass 2 får innehas endast av den som är svensk medborgare. Registerkontroll/Personutredning.
Anhörigdagar vid dödsfall försäkringskassan

klintberg & way automotive
rika länder i europa
panasonic nmt 900
jonas wikman hudiksvall
exempel på system
stor textil
ips arbete

särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där 

särskild personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller säkerhetsprövning i säkerhetsklass 1 och föreslår att denna uppgift i stället. redning för säkerhetsklass 1 och 2, respektive Sär- skild personutredning för säkerhetsklass 1) innan dessa sänds in till Säkerhetspolisen.

Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG, se adress ovan.

24 maj 2016 Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för Elev 1 säger sitt ord/begrepp och elev 2 förklarar vad det betyder. 10 sep 2017 Vi gjorde denna uppgift med olika bilder tre dagar i rad och flera av eleverna nådde högre på trappan gång 2 och 3. Vi lyfte detta i helklass och  14 okt 2020 Att samtala och resonera muntligt ingår i flera ämnen i skolan. I den här videon går vi igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan  14 okt 2020 Att samtala och resonera muntligt ingår i flera ämnen i skolan.

3 § FIB 2015:2).