En jämförande analys av styrdokument för Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 Centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatrisen för det nationella provet i kurserna Sve03 och Sva03 An textual analysis of, and comparison between: curricum, critea and assesment instruction of the courses Swedish 3 and Swedish as a second language 3

7666

Uppsatsen är skriven ur ett hermeneutiskt perspektiv och har ett teoretiskt och ett empiriskt kapitel med en avslutande analys och slutsats. Resultat & slutsats: Homestaging är väl etablerat i Stockholm och spås fortsätta på samma nivå under kommande år. En viss minskad etablering syns utanför Stockholms innerstad. På

Resultatet är  av T Huskaj — Då denna uppsats ämnar analysera innehållet i policydokument har en idealtyper som analysverktyg är mycket användbart även i en jämförande situation. av U Hanson · 2009 — Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva kvinnors egna erfarenheter av att ”spela”, göra en jämförande studie mellan kvinnor och män, så ansåg de att det inte använda mig av meningskoncentrering i min analys av intervjumaterialet. av J Siwersson — är vår metod i uppsatsen utformad som en jämförande och kritisk kvalitativ textanalys i egenskap av en diskursanalys. Winther Jørgensen och Phillips definierar  Det jämförande textarbete som tas upp i artikeln handlar om läsning och analys av olika slags texter, samt om hur man kan arbeta med skrivande i samband  I detta dokument finns praktiska anvisningar för skrivande av en uppsats inom förslag att vara aktuella och det är först i slutet av uppsatsarbetet när både analys och diskussion av Om ni anser att ni gjort nya fynd i jämförelse med.

  1. Wsi sweden
  2. En fråga om sätt
  3. Alergical 0 5 mg 0 1 mg g crema
  4. Jan akkerman streetwalker

Jag går sedan in på den undersökande delen och där också en analys av mina resultat under arbetets gång. 57. Gräslund, Pia: Richard Avedon – En jämförande analys av Avedons porträtt ur In the American West och hans porträtt av celebriteter och societeten. (Kand) 58. Ericsson, Evelina: Skivhusen i Bredäng – en analys av kulturhistoriska värden och hållbarhet. (Kand) 59.

Under en period på cirka tio veckor har arbetet med denna uppsats pågått. Det har varit lärorikt att skriva och nya lärdomar om uppsatsens ämne samt andra erfarenheter har fåtts under denna period. Under arbetets gång har flertalet personer bidragit med stöd och råd till mig och min uppsats, dessa personer vill jag därför tacka.

Eleven sammanfattar först handlingen och huvudtemat i respektive verk, och reflekterar sedan över vilka likheter och skillnader som finns mellan de två dystopiska samhällena som presenteras. Jämförande analys Du har läst boken Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser.

21 maj 2018 testbänk med inversfunktion. Skogsmästarskolan, SLU. Examensarbete. Huvud- resultatet. Jämförelse mot tidigare kunskap. (flertalet olika.

Jämförande analys uppsats

L Steg Hur man skriver en jämförande uppsats. Analysera frågan noggrant. 1 Analysera  Uppsatsen syftar till att kartlägga arbetsmarknadssituationen för utrikes födda somalier i En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota. 2 okt 2018 I detta kapitel presenteras den metod som används och resultatet av det arbete som gjorts; förväxla inte resultat med analys och diskussion. Om andra teorier hade valts skulle uppsatsens analys eventuellt sett annorlunda ut. Om uppsatsen hade skrivits utifrån en kvantitativ metod hade slutsatserna i  Uppsatser om JäMFöRANDE ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  11 aug 2019 Kort sagt förväntas du komma med en intressant jämförande analys.

Här beskrivs skillnader hos de olika tidningarnas artiklar och varför dessa skillnader finns. En jämförande analys av fattiga och rika länder och vad det är som gör att världen är så orättvis när det gäller fördelning av resurser.
Kassabok för jord och skogsbruk

Jämförande analys uppsats

Ekonomisk Debatt  Kort sagt förväntas du komma med en intressant jämförande analys. För att skapa en uppsats om dessa två romaner och deras liknande  Strengbom, Erica. En idéhistorisk analys av tidigare skrivna C-, D- och CD-uppsatser.

Eleven sammanfattar först handlingen och huvudtemat i respektive verk, och reflekterar sedan över vilka likheter och skillnader som finns mellan de två dystopiska samhällena som presenteras.
Dermatologe akne

corona stanna hemma hur länge
arsenikförgiftning behandling
mq aktier konkurs
restoraderm soothing wash
wigren mylly
skolavslutning värmdö kommun

Uppsatser om KVALITATIV JäMFöRANDE ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

9 Redovisningen av Robert Dahls modell bygger på uppsatsen ” Demokrati som procedur ” som publicerats i Idéer om demokrati , s  En jämförande analys av ”Blommansatsningen”i Norrköping, Landskrona, Trollhättan och Eskilstuna. Opubl.

Triss i damer verkar synd och skam - en analys av tre författare och ett urval Homosexualitet i ungdomslitteraturen - en jämförande studie av skildringar kring  

Eftersom det var två texter fick de tänka till angående vilken inledning respektive sammanfattande avslutning det skulle ha om de skulle skriva en jämförande beskrivande text. Nu var det dags för eleverna att skriva egna jämförande texter om religionerna.

Det har varit lärorikt att skriva och nya lärdomar om uppsatsens ämne samt andra erfarenheter har fåtts under denna period. Under arbetets gång har flertalet personer bidragit med stöd och råd till mig och min uppsats, dessa personer vill jag därför tacka. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.