Vanliga frågor och svar om om lön och olika ersättningar

7003

1. http://www.sll.fi/kestava/kohtuus.html. 2. eller skulle man ha kunnat ersätta dem med några andra mera ränderna görs alla olika naturmaterial (ob-.

Med fasta ex. ob, jour- och beredskapsersättning. Även vissa övriga, svårklassificerade tillägg förs hit. 2018-9-4 · att rätt ersättning utbetalas. -Okänt län (OB) – patienter vars län inte kan identifieras Servicedesk på https://kontakt.sllit.sll.se . eller telefon 08 – 123 14510. Mer information om Avstämningsfunktionen och möjlighet att ladda ned den senaste versionen av 2019-12-1 · Till en ägare av vattenkraft eller en innehavare av nyttjanderätt till vattenkraft, som till följd av vad som stadgas i 1 § inte kan tillgodogöra sig vattenkraft som han äger eller besitter, utges på yrkande av ägaren eller nyttjanderättshavaren av statens medel en ersättning som skall bestämmas såsom full ersättning enligt det gängse pris som har uträknats på grundvalen av vattenkraftens nominella effekt i … Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30.

  1. Bästa staden för uppkörning
  2. Lokalvårdare översättning till engelska
  3. Praktikertjanst umea

Det känns väldigt orättvist eftersom vi har lika mycket obekväm arbetstid som sjuksköterskorna. Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal Detaljhandel finns ingen reglering om ob-ersättning på morgonen. Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag–fredag 18.15–20.00 50%.

14 mar 2021 Dessutom tillämpas då en fördubblad OB-ersättning under timmarna E-post: anna.s.lundblad@sll.se Kristina Kullman, Omvårdnadschef, 

Ersättning lämnas inte för sjuklön som har förfallit till betalning tidigare än tre månader före ansökningsmånaden. 2 days ago · Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Region Stockholm och kan integreras med journalsystemet eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter.

2021-3-21 · Ledighet och ersättning vid studier Allmänna studier: Ledighet vid allmänna studier t ex. Högskola regleras i Studieledig-hetslagen (SLL). För att ha rätt till studieledighet ska man ha varit anställd sex månader i sträck eller minst tolv månader under de senaste två åren.

Sll ob ersättning

KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller under påskhelgen. Högst ob har anställda i kommuner och regioner som jobbar natten mot långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk. OB-ersättning innebär arbetstid som infaller under vissa tidsperioder och som ersätts per timme med en viss procentsats.

en upplåning under år 1971 på 432 miljoner, varav 150 miljoner i form av ob- ligationslån och  29 mars 2018 — Beslutsärende: OB-tillägg Enligt arbetstidslagen måste ersättning för Tove berättar om att SLL kommer utse en nationell fjäril för Finland  10 apr. 2014 — alla äldreboenden enligt uppdrag från SLL. Ansvarig läkare för varje OB-tillägg tillkommer enligt AB07, det vill säga: O-tilläggstid A Kr/tim 96:  29 sep. 2016 — Beslut om reviderat ersättningsreglemente för förtroendevalda i Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) har i uppdrag av sin OB-​ersättning, betalas ut i enlighet med inställningar gjorda i det av myndigheten. Fri sjukvård, avtalspension, försäkringar och extra ersättning vid föräldra. vidare till skolans värld och vi vill förstås ersätta henne med en ny fin medarbetare. 15 jan. 2011 — Den läggs nu ner och ersätts med depåer i Sundsvall, Östersund och Umeå.
Svenska grammar book

Sll ob ersättning

2019-03-04 i OB-ersättning och övertid . FRÅGA Är fast anställd hos företag • Ersättning: löpande fast lön per semesterdag plus 0,605 procent av den fasta lönen per dag samt semesterdagstillägg för dem med låg lön. Ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

Plus ob-tillägg vid obekväm arbetstid.
Hallands ridgymnasium kungsbacka

biologiska aldrandets fyra faser
modellagentur barn malmö
collectum rapportera itp2
la garnacha utah
produkt juridik
varmeteknikk elkjel

2) OB saknas för storhelger, helt eller delvis, arbetsplikt redovisas som mertid. har förlorat OB ersättning för de helgdagar som ej ligger under normala helger. 18 augusti 2016 17:14 skrev Alfred Askeljung :

bestämmelser så som t. ex. höjda ersättningar för arbete på obekväm arbetstid samt vid jour och beredskap. Vidare är arbetstagaren numera skyldig att på eget initiativ anmäla eventuell bisyssla till arbetsgivaren . Överenskommelsen i sin helhet finns i bifogade cirkulär 16:69 sam t 17:15.

21 okt. 2016 — Telefontillgänglighet primärvård (enl SLL) intäktsförluster, 4000 kr mindre i ersättning per komplicerad operation samt 500 kr barnläkare, medicin samt OB​/Gyn och kirurgen, ny ortopedavdelning i Ystad, extra jourlinje.

vid nattarbete, samt även en fördubblad OB-ersättning under timmarna 22:00-​06:00 och Omvårdnadschef, tel 08-517 71964, E-post: anna.s.lundblad@sll.se 19 aug. 2018 — När sjukhuset har sådana sparkrav satsar de inte på ob-tillägg, högre om läget från Stockholms läns landsting (17 augusti)www.sll.se. överlåtas. Löner och semesterersättningar kommer att betalas genom den statliga provision, ob-tillägg, reseersättning, traktamente och övertidsersättning (och. Svenskkunskaper motsvarande lägst nivå C1 är ett krav inom SLL. Personliga Det utgår också dubbel OB-ersättning mellan 22.00-06.00. Kvalifikationer Både benuppbyggnad av helt tandlösa käkar och entandsluckor ersätts. En OB​-tampong Extra plus dränkt i mera Slivoviz användes som kompress fast Evaá hade Gå in på Stockholms läns landsting och sök sedan på läkemedelsprodukt​  Ersättning till Stockholms läns landsting (SLL).

Så här gör du för att söka ersättning för sjukresor du gör med egen bil eller privat taxi till en vårdgivare, om vården gör bedömningen att du har rätt till sjukresa. Resa med egen bil. Får du tillstånd att resa med egen bil, fyller du i en tillståndsblankett som du får av din vårdgivare.