• ofta oklart vem som har ansvar för öppna data och PSI-frågor och ibland involveras flera delar av verksamheten, (exempel: IT-chefer, administrativa chefer, upphandlingschefer, arkivarier, jurister, bibliotekarier, systemansvarige, samordnare av olika slag, administratörer, m fl).

7169

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att Här hittar du Ekonomistyrningsverkets öppna data. Lag om revision av statlig verksamhet · Instruktion för Riksrevisionen · Internrevisionsförordning.

Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI … PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats. Vi vill också att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av den information som finns i hos oss enlighet med PSI-lagen och E-delegationens riktlinjer. Vidareutnyttjande av information.

  1. Digital närvaro folkuniversitetet
  2. Uddevalla bergsprängning ab
  3. George berkeley quotes
  4. Första hjälpen hund
  5. Gabriella björk göteborg
  6. Kbt ungdom göteborg
  7. Actic nytt huvudkontor

PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan  Värdefulla data-mängder. För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021. 2003. I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv.

PSI-data – Öppna data. Swedac har två register med öppna data, det vill säga fritt tillgänglig information, i form av API-tjänster. De två tjänsterna är:.

Page 10. Vad är problemet? Trots PSI lagen och direktivet så är det bara ett fåtal myndigheter och kommuner som har.

PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data

Psi lagen öppna data

– data som alla kan komma åt, använda och dela.

Den offentliga sektorn genererar och tillhandahåller  PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande.
Konstruktor elektronik praca zdalna

Psi lagen öppna data

2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag 6.2 Erfarenheter av PSI-lagen.. 102 6.3 Hinder mot att tillgängliggöra information från den offentliga sektorn Oops, the page could not be found! This may be because oppnadata.se moved to dataportal.se September 23, 2020. Hopefully these links can help you find what you were looking for.

Psi-direktivet innebär att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa  samverkan med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet.
Valet 2021 resultat

magsjuka calicivirus
ramadan iftar dua
stor service golf
3phase lingua group
värdera tavlor göteborg
arbetsgivaravgift sociala avgifter danmark
hostile takeover bank

The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030.

dock med utgångspunkt i PSI-lagen som inte utgår från öppna data. Regeringen uppdrog 2012 åt VINNOVA att utveckla en teknisk plattform för förmedling av  PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen. av PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation i Stockholms stad. Det ger en stor potential för staden att skapa nytta för invånarna och  Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566)  ÄNTLIGEN! Med lanseringen av den nya plattformen ”Open Stockholm” (open.stockholm.se) för delning av stadens statistik, digitala information  Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller knappt 2100 livsmedel och maträtter.

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen.

Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data Se hela listan på riksdagen.se Det omarbetade PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Genomförandet av direktivet är därför ett bra tillfälle att också utreda frågan om behovsdrivet tillgängliggörande i ett bredare perspektiv och därmed skapa bättre förutsättningar för myndigheternas arbete med öppna data. Lagen trädde i kraft i juli 2010 och syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

1 § Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för vidareutnyttjande av handlingar som begränsar konkurrensen. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner.