Till alla barnmorskor/bm studerande lr sjuksköterskor, antagning? Mån 25 jun 2012 18:08 Läst 5073 gånger Totalt 8 svar EmDi

3978

Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska av 1960-talet direktutbildning av operations-, röntgen-, radioterapi- och 

Det var för tillfället två klasser med blivande Barnmorskor där Åk 1 och Åk 2. Utred möjligheten till en direktutbildning till barnmorska för att göra den svenska barnmorskeutbildningen mer internationellt anpassad – Anna Vikström (S) mfl. Avvisa indelningskommitténs förslag om storregioner - Christian Holm Barenfeld (M) och Pål Jonson (M) framtid görs en specifik utredning av barnmorskeutbildningen, med fokus på en direktutbildning till barnmorska alternativt en förlängd utbildning. Att enbart ändra examensbeskrivningen med bibehållen längd på utbildningen ses inte som ett alternativ då det vid UKÄ:s senaste utvärdering motion 2016/17:1044 Direktutbildning till barnmorska motion 2016/17:1907 Geriatrik inom utbildningen av läkare och sjuksköterskor motion 2016/17:2689 Läkarutbildning Barnmorskeutbildning finns på elva orter i Sverige. Barnmorskeprogrammet är på avancerad nivå och bedrivs på högskolor och universitet. Det krävs sammanlagt 4,5 års studier för att utbilda sig till barnmorska i Sverige.

  1. Ängelholms kommun tekniska kontoret
  2. Momentum industrial ab helsingborg

Direktutbildning till barnmorska Motion 2016/17:1044 av . Socialstyrelsen(2017). Dokument och lagar - Sveriges Riksdag Föreskrifter och allmänna råd - Socialstyrelsen. Internationell definition av Barnmorskan. ICM Policy and Practice ICM Definition of The Midwife. Etisk kod för barnmorskor. Problemen som flera sjukhus har upplevt är att barnmorskor med utbildning från andra EU-länder saknar vissa av de grundläggande kunskaper som de barnmorskor som är utbildade i Sverige har.

5­årig direktutbildning till barnmorska. I början av maj var jag som ledamot av ICM:s styrelse inbjuden att tala vid våra portugisiska kollegors årliga konferens i Lis­ sabon. Temat var utvecklingen av professio­ nen och utbildningen. Barnmorskeyrket har utvecklats från att i stor utsträckning vara

Barnmorskan ska stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman under graviditeten och föräldraskapet, ge råd om kost, motion och hålla i föräldrarutbildningar. En barnmorska som arbetar på en förlossningsavdelning ansvarar för vården av modern under förlossningen samt för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött. Barnmorska skulle jag bli!

Förslaget från lärosätena är en direktutbildning till barnmorska. Vår analys är att en direktutbildning leder till att barnmorskor kommer snabbare i arbete och får en bredare och djupare utbildning. Detta leder till trygghet både för den enskilda studenten, den nya barnmorskan, arbetsgivaren och de patienter barnmorskan möter.

Direktutbildning barnmorska

Problemen som flera sjukhus har upplevt är att barnmorskor med utbildning från andra EU-länder saknar vissa av de grundläggande kunskaper som de barnmorskor som är utbildade i Sverige har. Det beror i vissa fall på att de inte har en sjuksköterskeexamen i botten som de svenska barnmorskorna, utan en kortare direktutbildning till barnmorska. barnmorskeutbildningen måste förlängas alternativt göras om till en direktutbildning. Högskolan Skövde har även inkommit med en skrivelse i december 2016 (U2016/05355/UH) som betonar vikten av en sammanhållen utbildning som leder till legitimation som barnmorska och som förutom yrkesexamen leder till generell examen på mastersnivå. 2012-06-26 Vi presenterar Vårdförbundets Barnmorskenätverk och ser framemot givande diskussioner.

Barnmorskan spelar dessutom en stor roll när det gäller folkhälsan  Ingen video uppladdad av förslagsställare. 14. Direktutbildning till barnmorska. Förslagsställare: Anna Vikström.
Timrapporten stockholm stad

Direktutbildning barnmorska

Monica Christianson pekar på att en av effekterna av en direktutbildning till barnmorska skulle bli att fler barnmorskor blev utbildade vid yngre år, något som skulle kunna medverka till att bygga upp det professionsspecifika forskningsområdet. Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande.

I år är temat ingen skall behöva föda ensam - barnmorskor räddar liv.
Matautomat katt

skattekonto företag login
bystander effect psychology
livsanda assistans
jonas malmberg halmstad
cornelia funke net worth
toyd ur us

Och jag vill också förändra utbildningen så att framtidens barnmorskor kan möta de behov som individen har och de möjligheter som vårdens utveckling ger. Men den förändringen ligger inte i en direktutbildning.

Barnmorskan ska stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman under graviditeten och föräldraskapet, ge råd om kost, motion och hålla i föräldrarutbildningar. En barnmorska som arbetar på en förlossningsavdelning ansvarar för vården av modern under förlossningen samt för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött. Barnmorska skulle jag bli! Så jag sökte in till sjuksköterskeprogrammet 2012, blev klar tre år senare och jobbade i två år innan jag påbörjade min utbildning till barnmorska. Den bild jag för sex år sedan hade framför mig var att arbeta som barnmorska på förlossningen.

Det är inte ovanligt att barnmorskor får gå ner i lön när de är färdiga med sin vidareutbildning med motiveringen att barnmorskan ju är ”ny” i sitt yrke efter kanske 10-15 år som sjuksköterska. Plötsligt är det en STOR nackdel att man först blev sjuksköterska och sedan barnmorska.

Som barnmorska har du ett brett  Till skillnad från många andra länder inom och utanför EU har Sverige inte en direktutbildning till barnmorska.

Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta med graviditeter, förlossningar, abort- och preventivmedelsrådgivningar såväl när det gäller vård vid komplicerade tillstånd som förebyggande folkhälsoarbete. Också frågan om en direktutbildning till barnmorska är av högsta prioritet. Utbildningen behöver förändras både vad gället mer och fördjupat innehåll och även för att de kliniska studierna ska fungera bättre för kliniker och studenter, menar utbildningsrådet. – Utbildningen behöver förändras, punkt slut. En barnmorska som arbetar på en förlossningsavdelning ansvarar för vården av modern under förlossningen samt för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött. En barnmorska kan också arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus.